Jsme pražský roller derby tým, který vznikl v září 2014. Energii vkládáme nejen do samotného hraní roller derby, v České republice zatím poměrně mladé sportovní disciplíny, ale snažíme se i rozšiřovat povědomí veřejnosti o něm jako o rovnocenném profesionálním sportu.
Jsme hrdí na otevřenost celé roller derby komunity, každý náš člen dostává prostor zapojit se do chodu ligy.
Aktivně se účastníme domácích a zahraničních zápasů a tréninkových bootcamps, zároveň tyto akce organizujeme v Čechách.
Od začátku roku 2019 jsme členem ligy Světové asociace ženského roller derby WFTDA a naše hráčky se účastnily mistrovství 2018 Roller Derby World Cup v Manchesteru.